Newly Elected CFA Executive Committee

Newly Elected CFA Executive Committee

We welcome the newly elected Cyprus Federation of America Executive Committe members…

Seated (l to r): Endy Zemenides, Thomas C. Kyrus, Despina Axiotakis Costas Tsentas (newly elected President), Soteroula Karacostas, Niovi Philippou, Peter Louca.

Standing (l to r): Stavros Kamilaris, Peter Papanicolaou (outgoing president), Peter Kakoyiannis, Nicos Tziazas, Chris Nicolaou, Andreas Pavlou, Chris Karamanos, John Papas, Martinos Kyprianou, Kyriacos Papastylianou, Nicos Zittis, Stathis Zambas, Tasos Zambas.